• Hem
 • RSS
 •  

  Dagens citat och lite annat..

  ”Anders Borg är den bästa finansminister socialdemokraterna någonsin haft.Regeringen faller tillbaka i bidragslinjen, arbets-och investeringslinjen är ett minne blott.”

  (Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.)

  I ett inslag i radion igår skulle Fölster och en ekonom på LO betygsätta budgetpropositionen på en femgradig skala. Båda gav, med olika motiveringar, budgeten en nolla.”´(Då är ju skalan sexgradig.:-))

  När jag nu ändå är inne på politik vill jag än en gång peka på det fundamentalt felaktiga beslut SAP tagit, nämligen att inte gå fram med en egen politik för sig själv.
  Just nu är det så att väljarna bara blir förvirrade när man får besked om en gemensam plattform för
  S, V och Mp när partierna samtidigt ger olika budskap i flera frågor. Det skapar förvirring och bäddar för Alliansregeringen.
  SAP. skaka av er ballasten och gå fram på egen hand, väljarna vill ha ett tydligt alternativ. Det finns många som jag som inte accepterar ett samarbete med Vänsterpartiet. (Märker ni att jag inte kallar partiet för kommunistiskt. Det är för att jag är på gott humör och vill vara lite snäll.).
  Sen tycker jag att Mona Sahlin verkar ha gått in i väggen. Nu vet jag att SAP inte byter ordförande så ofta och just nu tycker jag det är tråkigt.

  Kommentera