• Hem
 • RSS
 •  

  Kommentar till ett inlägg på Himmelrikets forum idag.

  Det här inlägget är ett citat från Himmelriket. Jag kan inte kommentera på forumet eftersom jag inte nu har tillgång till Svenska Fans av skäl som är oklara.

  ”På vilket sätt är det magstarkt? Den gamla styrelsen gjorde en struts och lämnade sina medlemmar i sticket. Om något, så var det magstarkt! Att sedan valberedningen, utsedd av medlemmarna på årsmötet att tillse att föreningen har en fungerande ledning, också stack huvudet i sanden var lika magstarkt.”

  Jag känner mig manad att kommentera delen som gäller valberedningen eftersom jag var medlem i densamma.

  Jag vill börja med att berätta att vi i beredningen hade samtal med samtliga i styrelsen inför det kommande året och vi hade inga indikationer på att styrelsen hade för avsikt att lämna så sent som 14 dagar för deras avgång.Alla ställde sig till förfogande och styrelsesammansättningen var klar.

  Vår reaktion blev som den blev av följande skäl.

  För egen del hade jag redan avsagt mig fortsatt arbete med vad jag tyckte var med ålderns rätt.

  Peter Åhlander är anställd av MFF, och skulle förstås ha svårigheter med trovärdigheten av det skälet i det uppkomna läget.

  Helen Johansson skulle efter den ”konflikt” hon haft med anledning av sin kritik av styrelsens ordförande också ha svårt med trovärdigheten.

  Tillsammans ansåg vi inte att vi skulle kunna ta fram en styrelse som skulle fungera eftersom att styrelsen ju på sitt sätt desavouerat oss genom att ställa sig till förfogande fullt ut, för att efter 14 dagar samfällt avgå.

  Man må kritisera oss,men vi ansåg oss ha goda skäl att inte kunna fullfölja vårt uppdrag . Jag hoppas att den här förklaringen kastar lite ljus över vårt ställningstagande.

  Detta är inget inlägg i debatten om styrelsen i MFF Supports avgång. Jag vet inte fortfarande vad som hände under de fjorton dagarna mellan det att vi hade en färdig styrelse som skull tillträda på årsmötet och tills den dagen de avgick, först ordföranden och sedan resten av styrelsen i sympati med hans beslut.


  2 svar till “Kommentar till ett inlägg på Himmelrikets forum idag.”

  1. Fred Oxenby skriver:

   Jag tycker det var oansvarigt av valberedningen att inte fullfölja det uppdrag årsmötet givit dem.
   Att Du avsåg att inte anta nytt förordnande på nästa årsmöte, borde inte hindra dig att fullfölja det uppdrag Du redan accepterat.
   Styrelsen konflikt med MFF, var styrelsens ordförandes konflikt.
   När resten av styrelsen gjorde den till sin, slutade man tänka på sina medlemmar och föreningens fortlevnad. Ni i valberedningen, som fått årsmötets förtroende att tillse att föreningen hade kunniga och pålitliga funktionärer, borde då sökt NYA namn att presentera. Jag förstår att ni blev överrumplade. Men förstår inte vad styrelsens agerande kunde påverka Er. Ni var inte tillsatta för att fråga om gamla styrelsen ville sitta kvar. Ni var tillsatta av årsmötet för att garantera att det fanns lämpliga kandidater till vakanta platser i supports styrelse. Nu var alla platser i styrelsen vakanta. Och ni borde handla därefter.

  2. svenliljegrensr skriver:

   Fler har framfört samma uppfattning som du likaväl som jag fått medhåll för sättet jag agerade på. Det var en ”mission impossible”, tyvärr. Jag hade vissa kontakter men isåg att hur det hela utvecklats skulle det inte fungera!

  Kommentera