• Hem
 • RSS
 •  

  Hör följer Per Eliassons svar på mina frågor

  februari 14th, 2010

  Hej Sven,

  Tack för Ditt mail, har som jag sa varit på resande fot och är precis hemkommen, här kommer dock några snabba kommentarer och lite korta fakta om mig, jag har försökt att svara på Dina frågor i någorlunda ordning.

  Eftersom jag har suttit i styrelsen som suppleant sedan 2006 så finns det en kortare presentation av mig på MFFs hemsida, med bland annat en del fotbollsminnen.

  Jag är 46 år, gift med Pia och vi har tre flickor. Jessica, Josefine och Julia. Bor i Bjärred och är från början en smålänning som följt MFF sedan fotbollsintresset vaknade vi 10 års åldern.

  Arbetade inom Sydkraftkoncernen i över 20 år i olika befattningar som bland annat VD i olika bolag och som styrelseordförande och styrelseledamot i många bolag. Sedan 2004 är jag VD och koncernchef för Skånska Energi som idag är en Sveriges sista privatägda energikoncerner.

  I min styrelseroll inom Malmö FF så jag idag ordförande i Svensk Elitfotbolls valberedning och sitter också med i Svenska Fotbollsförbundets valberedning.

  Jag är också i styrelserollen ledamot i Svensk Elitfotbolls Elitevengemangsgrupp som bland annat ansvarar för arrangemang och bestämmelser runt samtliga Allsvenska matcher och SuperEttan matcher.

  När det gäller Din fråga om bolagisering så är den tyvärr svår att svara på kortfattat. Detta på grund av att den är enormt komplex, inte minst för att ett antal skattedomar försvårar ideell verksamhet, men här är en kort bakgrund och min syn på frågan.

  Man måste nog dela upp bolagiseringsfrågan i två delar, för det första är det viktiga att det är medlemmarna som alltid äger vår förening till 100 %, det måste vara en grundbult i våra stadgar. Det är den enklast frågan att svara på.

  Den andra delen är att vi som ideell förening inte kan bortse från de ekonomiska konsekvenserna från en bolagisering av delar av verksamhet. Detta som ett resultat av en dom från något år sedan, där det slogs fast att alla ideella föreningar måste betala både moms och skatt på tv intäkter. Om MFF skulle få in 10 miljoner på ett år i tv-intäkter skulle det innebära att vi som ideell förening skulle få betala 4,6 miljoner av den summan till staten, eftersom vi nu också ska betala vinstskatt. Om vi blir ett bolag får vi dra av momsen (25 procent av intäkterna). Här är det självklart och viktigt att vi inom svensk Fotboll och Malmö FF utreder konsekvenser av olika alternativ, och detta arbete pågår idag (inom ramen för ett uppdrag från RF). Grundbulten är dock att det är vi medlemmar som alltid äger vår förening. Min bild är idag att det kommer att bli någon form av ”standardlösning” inom de flesta allsvenska föreningar och Superettanklubbar som tar hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna men också att vi har en lösning där våra föreningar kvarstår som medlemsägda!

  När det gäller våra viktigaste utmaningar de närmaste åren så är det enligt min uppfattning följande:

  – Att vi kan uppnå var målsättningar på det sportsliga planet, d v s att vi kan nå sportsliga framgångar både nationellt och i Europa. Här är våra målsättningar tydliga för 2010, vi ska ut i Europa, och vi kan och vill vinna Allsvenskan. För nästkommande år ska vi vinna titlar varje år, och detta gäller även vårt U-lag, våra Juniorer och våra pojklag! Det mycket viktigt att vi fortsätter att utveckla den fantastiska ungdomsverksamhet och Fotbollsakademi som vi har, för att kunna få fram nya talanger som kan bära den ljusblå tröjan. Det är därför viktigt att vi har och utvecklar den röda tråden som idag finns från elitverksamhet ner till våra pojklag och inte minst att våra värderingar genomsyrar hela organisationen och klubben.

  – Att vi vårdar och utvecklar vår ekonomiska ställning, med de utmaningar som vi har inom detta området med Swedbank Stadion som plattform. Vi har ett stort kapital i stadion att förvalta och utveckla. Vi ser också framför oss stora förändringar gällande affärsupplägg mot samarbetspartner inom sponsring. Ett ställningstagande i bolagiseringsfrågan kommer också att få stor inverkan i framtiden.

  – Att vi fortsätter utvecklingen av vår organisation så att vi kan framstå som den professionella klubb som MFF är.

  Det är också viktigt att Malmö FF fortsätter sitt arbete med olika samhällsprojekt, likt Star for Life och olika integrationsprojekt lokalt i Malmö som vi gör idag.

  När det gäller mitt arbete och bidrag i styrelsen så hoppas jag att jag fortsatt i styrelsen kan bidra med en del av mina kunskaper inom fotboll, erfarenheter från näringslivet och erfarenheter från ledarskap. Men också utifrån min styrelseroll i Malmö FF och dess uppdrag fortsatt verka inom svensk Elitfotboll så att vi kan skapa trygga arrangemang med hög stämning, och i dess förlängning utveckla svensk fotboll som också är till gagn för Malmö FF.

  Tre starka inslag i MFF som kommer att innebära att vi går en ljusblå framtid är följande:

  Vår ungdomsverksamhet, vår stabila ekonomi med stadion som en plattform samt våra supportrar.

  Per Eliasson


  Omkring årsmötet

  februari 14th, 2010

  Följande test kom till mig över PM. Ang styrelsevalet.

  ”Läste din ”intervju” med Pålsson. Hade honom som tränare i pojk- och juniorlaget. Mkt bra tränare som byggde ett bra lag. Han kan fotboll utan tvekan. Att han dessutom är en lagbyggare talar hans yrkesmeriter om. Tror faktiskt att han kommer att bli mkt bra för MFF.
  Sedan känner jag även Björn Bergman – mkt klok person som kommer att bli positiv för MFFs utveckling.
  Hoppas att båda blir invalda!”