• Hem
 • RSS
 •  

  Upprop

  februari 17th, 2010

  Mikael Brandrup! Om du läser detta så ring mig på o4o tolv åttio sex 26


  Vid MFF:s årsmöte! 2010

  februari 17th, 2010

  Först detta beramade Årsmöte i förningen i mitt hjärta. Det är fantastiskt vilket engagemang det har blivit kring detta möte. Normalt passerar det förbi ganska obemärkt. Det föregås sällan av någon kampanj av något slag, snarare blir det lite diskussion på om saker som kanske borde varit uppklarade innan mötet.
  Historien i år kom  att bli  annorlunda. Flera år av mindre lyckade sportsliga resultat på a-lagsnivå fick känslorna att svalla över och MFF:s ordförande och Sportchef  blev så ifrågasatta att  påtryckningarna från ett par lobbygrupper vad gällde Bengt Madsen och den avhoppade supportordföranden Ernst kritik mot Hasse Borg fick dessa att inte vilja ställa upp för omval, respektive avsluta sin anställning. En av lobbygrupperna Framtidsgruppen, nådde sitt primära mål vilket jag uppfattat var att ersätta Bengt med Håkan Jeppsson, vilken nu är nominerad. MFF -vänner ville ha in en kvinna i styrelsen för att bredda genusperspektivet och tillföra hennes övriga kompetens. Carina Brorman är nominerad.
  Så här från sidan måste man beundra det arbete och den energi som dessa grupper lagt ner på demokratiarbetet. Ha förtroende för valberedningen och revisorerna
  Sen erfar jag en viss splittring mellan lobbygrupperna eftersom Framtidsgruppen nu på mötet kommer att nominera en motkandidat till Carina Brorman MFF-vänners kandidat. Mikael Brandrup. Båda presenterar sig på denna sida i tidigare inlägg.
  Efter att jag nogrannt informerat mig om de olika kandidaterna har jag bestämt mig för att gå på Valberedningens förslag vid morgondagens omröstning. Motiv? Jag har noterat att valberedningen haft samtal med båda kandidaterna som nominerats av lobbygrupperna och att man ansett Brorman vara det bästa alternativet just nu. Jag känner alla i valberedningen och väljer den här gången att rösta på deras förslag eftersom jag hyser stort förtroende för deras integritet..
  Så till slut, för den här gången, hoppas jag på ett värdigt årsmöte i min förening som passar på att fylla 100 år i dagarna!
  Utöver det är det min förhoppning att de förändringar som kommer att ske i styret skall leda föreningen till en topplacering i Allsvenskan redan i år! Hoppas får man ju!
  Gack nu åstad och rösta!