• Hem
 • RSS
 •  

  Intressant kommentar! från ”Arne Ensten”

  februari 18th, 2010

  Kommentar till ett tidigar inlägg!

  ”Intressanta kommentarer här från konservativa monarkister och mer modernt tänkande demokrater. Skall nu kommentera dem i ett sammandrag:
  Kungahuset som tillgång i handeln är en obehaglig påminnelse om att ovidkommande hänsynstaganden styr valet av produkter mer än varans kvalitet. Hovleverantörerna utnyttjar en shimär av åldrig karaktär för att spela an på att gammalt hirarktiskt tvång är det viktigaste kriteriet för fria medborgare. Ett horribelt motsatsförhållande. Det är självklart så att kungahänsyn enbart är ett hinder för rättvisa bedömningar.
  Med avseende till historisk glamor och nyttan av det för oss vanliga medborgare i vår vardag så är den av samma karaktär, monarkin vinklar bort fokus till oväsäntliga ställningstaganden.
  Historia? Alla monarkier lever vidare på en blodig grundläggning där medborgarnas historia görs till något icke existerande. När monarkierna hyllas så trampas det samtidigt på många okända frihetskämpars kamp för ett friare och bättre samhälle.
  Här ovan nämns Klågerupsmassakern där omkring 500 demonstranter höggs ned och förblödde på markerna runt Klågerup. Siffran av döda är dock inte objektivt fastlagd liksom de övriga dödade under åren mellan 1810-1818 när yttrandefriheten var helt indragen för medborgarna men inte för monarkin. Säkerligen uppgick mörkertalet till väsentligt mer än 5000 människor i det dåtida Sverige som på ett eller annat sätt fick sätta livet till för monarkins utbyggnad under dessa år. Tryckfriheten fortlevde dock, ehuru starkt begränsad genom den 1812 skärpta indragningsmakten som med detta hot tuktade försök att infoga yttrandefrihet. Först 1945 infördes rösträtten för alla medborgare, trots långt motstånd från tidiga monarker.
  Konservativa krafter här verkar dock inte vilja återföra monarkiskt allenastyre.
  Brist råder på modernitet ännu 2010 ”