• Hem
 • RSS
 •  

  Angående årsmötet.

  februari 19th, 2010

  En supporter, Per Kindgren, skriver på Himmelrikets forum om mig och mitt samtal med Mikael Brandrup som var kandidat till en plats i MFF:s styrelse.

  Så här såg iag på saken. Under lång tid har det pågått ett intensivt arbete från framförallt Framtidsgruppen med Karl Nilsson i spetsen. Allt i god ordning och även på denna sida har flera kandidater kommit till tals. Bl a Mikael Brandrup.  När årsmötet närmade sig kände ag mig helt säker på att Valberedningens förslag skull gå igenom.

  Då ställde iag mig frågan vad MB skulle vinna på att ställa upp och förlora. Allra bäst för honom och för klubben hade varit om han på årsmötet dragit tillbaka sin kandidatur fått kredit för detta och sen haft lätt att komma tillbaka i annat sammanhang, t x nästa årsmöte.   Iag uppfattade inte att Mikael var upprörd under vårt samtal och iag reprsenterar bara min egen uppfattning, och iag tror att iag hade rätt. Nog har man rätt att försöka påverka under en valkampan, vilket detta  varit. Det har förkommit försök till påverkan på mig te x. Inte tycker iag det är särskilt upprörande.

  MB ställde upp och det gick inte den här gången. Kanske en annan gång. Mitt handlingssätt är inte på något sätt odemokratiskt. Iag vidhåller att MB had tiänat på att dra sig tillbaka.

  ag har ett tangntbord som inte är riktigt friskt. Sorry.


  Så är det över

  februari 19th, 2010

  MFF:s årsmöte iubileumsåret är i hamn. Under ordnade former genomfördes mötet under ledning av den rutinerade, minst sagt, Nils Yngvesson. Vilken virtuos med klubban.

  En honnör till valberedningen som genomfört sitt arbete på ett föredömligt sätt. Dessutom har styrelsen förnyats delvis p g a att medlemsdemokratin fungerat.En vital förening går in i sitt andra århundrade!