• Hem
 • RSS
 •  

  Intressant kommentar! från ”Arne Ensten”

  februari 18th, 2010

  Kommentar till ett tidigar inlägg!

  ”Intressanta kommentarer här från konservativa monarkister och mer modernt tänkande demokrater. Skall nu kommentera dem i ett sammandrag:
  Kungahuset som tillgång i handeln är en obehaglig påminnelse om att ovidkommande hänsynstaganden styr valet av produkter mer än varans kvalitet. Hovleverantörerna utnyttjar en shimär av åldrig karaktär för att spela an på att gammalt hirarktiskt tvång är det viktigaste kriteriet för fria medborgare. Ett horribelt motsatsförhållande. Det är självklart så att kungahänsyn enbart är ett hinder för rättvisa bedömningar.
  Med avseende till historisk glamor och nyttan av det för oss vanliga medborgare i vår vardag så är den av samma karaktär, monarkin vinklar bort fokus till oväsäntliga ställningstaganden.
  Historia? Alla monarkier lever vidare på en blodig grundläggning där medborgarnas historia görs till något icke existerande. När monarkierna hyllas så trampas det samtidigt på många okända frihetskämpars kamp för ett friare och bättre samhälle.
  Här ovan nämns Klågerupsmassakern där omkring 500 demonstranter höggs ned och förblödde på markerna runt Klågerup. Siffran av döda är dock inte objektivt fastlagd liksom de övriga dödade under åren mellan 1810-1818 när yttrandefriheten var helt indragen för medborgarna men inte för monarkin. Säkerligen uppgick mörkertalet till väsentligt mer än 5000 människor i det dåtida Sverige som på ett eller annat sätt fick sätta livet till för monarkins utbyggnad under dessa år. Tryckfriheten fortlevde dock, ehuru starkt begränsad genom den 1812 skärpta indragningsmakten som med detta hot tuktade försök att infoga yttrandefrihet. Först 1945 infördes rösträtten för alla medborgare, trots långt motstånd från tidiga monarker.
  Konservativa krafter här verkar dock inte vilja återföra monarkiskt allenastyre.
  Brist råder på modernitet ännu 2010 ”


  Upprop

  februari 17th, 2010

  Mikael Brandrup! Om du läser detta så ring mig på o4o tolv åttio sex 26


  Vid MFF:s årsmöte! 2010

  februari 17th, 2010

  Först detta beramade Årsmöte i förningen i mitt hjärta. Det är fantastiskt vilket engagemang det har blivit kring detta möte. Normalt passerar det förbi ganska obemärkt. Det föregås sällan av någon kampanj av något slag, snarare blir det lite diskussion på om saker som kanske borde varit uppklarade innan mötet.
  Historien i år kom  att bli  annorlunda. Flera år av mindre lyckade sportsliga resultat på a-lagsnivå fick känslorna att svalla över och MFF:s ordförande och Sportchef  blev så ifrågasatta att  påtryckningarna från ett par lobbygrupper vad gällde Bengt Madsen och den avhoppade supportordföranden Ernst kritik mot Hasse Borg fick dessa att inte vilja ställa upp för omval, respektive avsluta sin anställning. En av lobbygrupperna Framtidsgruppen, nådde sitt primära mål vilket jag uppfattat var att ersätta Bengt med Håkan Jeppsson, vilken nu är nominerad. MFF -vänner ville ha in en kvinna i styrelsen för att bredda genusperspektivet och tillföra hennes övriga kompetens. Carina Brorman är nominerad.
  Så här från sidan måste man beundra det arbete och den energi som dessa grupper lagt ner på demokratiarbetet. Ha förtroende för valberedningen och revisorerna
  Sen erfar jag en viss splittring mellan lobbygrupperna eftersom Framtidsgruppen nu på mötet kommer att nominera en motkandidat till Carina Brorman MFF-vänners kandidat. Mikael Brandrup. Båda presenterar sig på denna sida i tidigare inlägg.
  Efter att jag nogrannt informerat mig om de olika kandidaterna har jag bestämt mig för att gå på Valberedningens förslag vid morgondagens omröstning. Motiv? Jag har noterat att valberedningen haft samtal med båda kandidaterna som nominerats av lobbygrupperna och att man ansett Brorman vara det bästa alternativet just nu. Jag känner alla i valberedningen och väljer den här gången att rösta på deras förslag eftersom jag hyser stort förtroende för deras integritet..
  Så till slut, för den här gången, hoppas jag på ett värdigt årsmöte i min förening som passar på att fylla 100 år i dagarna!
  Utöver det är det min förhoppning att de förändringar som kommer att ske i styret skall leda föreningen till en topplacering i Allsvenskan redan i år! Hoppas får man ju!
  Gack nu åstad och rösta!  Mikael Brandrups svar på mina frågor

  februari 16th, 2010
  1.   Vilken är din tidigare erfarenhet av styrelsearbete på högre nivå?
  Den är begränsad. Jag har de senaste 15år satsat på att bygga, leda och verka operativt i de bolag jag har varit delägare i. Har sen på den begränsade fritid jag har haft kvar, lagt resterande tid på familj och på att få min moderklubb Bjärreds IF på fötter igen. Jag har således inte velat ta på mig några uppgifter som jag redan på förhand har känt att jag ej kan lägga tillräckligt med tid och fokus på. Jag är av den uppfattningen att det är bättre att fokusera på ett fåtal viktiga uppdrag snarare än att halvhjärtat delta i för många. Numera har jag inget aktivt delägande i något bolag och känner då att jag har mycket tid över för att ta mig an t.ex styrelseuppdrag likt det i Malmö FF. Så min erfarenhet av styrelsearbete på högre nivå kan nog bara begränsas till Avansys och Bjärreds IF.
  2.   Utifrån vad du idag känner till om MFF, vad kan du tillföra när det gäller kompetens?
  Förutsätter att frågan skall tolkas vad jag kan tillföra styrelsen i MFF när det gäller kompetens.
  Första spontana tanken är ur ett IT perspektiv. Det finns ju nästan ingenting idag i samhället som fungerar utan IT. Media, sociala nätverk, medlemskommunikation, hemsidor, webshoppar och drift av anläggningar är idag alla beroende av IT.
  Att ha en hög förstålse för detta när det står 2010 i kalendern borde vara en självklarhet i alla styrelserum.
  Jag kan även tillföra min syn ur ett gräsrotsperspektiv. Med det menar jag att jag kan tillföra tankar och idéer kring hur vanliga medlemmar, supportrar och hur småklubbar runt Malmö tänker. Kan även tillföra min erfarenhet kring ledarskaps frågor. Främst då kring hur man får högpresterande individer som är duktiga individualister, med ibland en egen personlig agenda, till att sträva mot gemensamma mål.Jag har hög social kompetens och stort och brett nätverk. Jag tror mig vara bra lämpad för att minska avståndet mellan styrelsen och MFF:s medlemmar och sammarbetspartners. Jag är även duktig på att säga vad jag tycker och är även beredd att stå för det jag tycker. Det är viktigt i en styrelse så man har en dynamiskt sammansatt styrelse där alla inte tänker likformigt alltid.
  3. Inom vilket vilka kompetensområden känner du att du har stört möjlighet att påverka och få inflytande i MFF?
  Förutsätter också att detta är ur ett styrelseperspektiv.
  Svår fråga. För innan man svarar på denna frågan skulle man först velat se vilken agenda Håkan Jeppsson vill sätta som ny ordförande. Utan att veta det så tror jag att jag kan få störst inflytande i frågor så som fotbollsnätverksfrågor och utökat samarbete med småklubbar. Detta för att MFF återigen skall bli det självklara valet i småklubbarna och för att de skall kunna föda MFF med utbildade talanger. Sedan är det IT frågor, relaterade till media och kommunikation, då jag tycker att det är något som bör finnas på agendan. Sedan är det supporterfrågor som är en viktig del i styrelsearbetet.
  4. Hur mycket tid räknar du med att ungefär lägga ned varje månad på sitt styrelsearbete i MFF?
  Jag tror ju att det varierar över tid och är väl som intensivast mellan slutet september och fram till årsmötet.
  Men en kvalificerad gissning borde ligga på ca 40 timmar per månad exklusive matcher.
  5. Vilken nätverk har du idag utifrån andra positioner inom näringslivet och hur kan MFF dra nytta av detta?
  Dels är det alla de kundrelationer som jag har i mitt arbete. Vi jobbar ju aktivt med ca 300 företag i Skåne. Sedan är det som medlem i nätverket. Vidare så känner jag en massa ledare i småklubbar runt om i Skåne. Sist men inte minst en massa intresserade supportrar som följer Malmö i vått och torrt. Och då är det supportrar på alla läktarsektioner på stadion.
  6. Hur ställer du dig till bolagisering av fotbollsdelen inom MFF? Om positiv kommer du att acceptera ett bud på klubben från en exempelvis rysk oligark om klubben sitter i trängt ekonomiskt läge? Mycket hypotetisk men ändå.
  Jag är emot en bolagisering av MFFs sportsliga verksamhet. Jag tycker att idrott skall byggas på engagemang och intresse och ytterst är det medlemmarnas intresse som är avgörande och då inte individers tjocklek på plånboken.
  Sedan finns det idag kanske brister i medlemsföreningsformen och där har styrelsen ett stort ansvar i att arbete med de frågorna så att MFF kan fortsätta att vara en medlemsförening.
  7. Vilka ser du idag som de tre viktigaste framtidsfrågorna för MFF?
  – Att realisera målen som nordens ledande fotbollsförening. Har man väl uttalat ett mål så måste man se till att det realiseras.
  – Att återigen få Malmö FF att ses som det naturliga valet för talanger runt om i Skåne.
  – Att sedan sätta nya visioner för vad man skall göra som nästa steg när man har realiserat målet att bli nordens ledande fotbollsförening.
  8. Nämn som du ser det tre starka inslag inom MFF som gör dig optimistisk inför framtiden?
  – En organisation med tydliga roller och ansvarsområde som SKALL sköta det som är operativt. Ansvaret ligger ej längre på styrelsen och det är mycket bra.
  – På pappret så tycker jag att vi har ett lag som skall va med och slåss om topp 3 i år.
  – Att Mats Engqvist har blivit ungdomsansvarig. Det borgar för framgång på lång sikt.
  9.Vad tror du att en styrelse, likt MFF:s, främsta uppgift de kommande 10-åren är, givet den organsation vi nu har?
  – Att kontinuerligt understödja  vidareutveckling inom alla delar av föreningens verksamhet. Kan man inte vidareutveckla skall man istället avveckla.
  – Att ständigt vara på tå inför förändringar och fortsätta gå i bräschen för fotbolls Sverige.
  – Att realisera målet om att bli nordens bästa förening och att sedan förbereda inför nästa steg som borde vara att återkommande vara bland de 32 bästa lagen i Europa.

  Ni MFF:are

  februari 16th, 2010

  Deltag i opinionsundersökningen här till höger.


  1947

  februari 16th, 2010

  På vårkanten 1947, då allsvenskan kommit igång, hade jag min far sjömannen, Sven Oskar, hemma från sjön. Jag hade fått en lillasyster i november 1946. Far stannade hemma och jobbade tillfälligt med något annat, vad har jag glömt. Han var då med i ett tipsbolag som tippade stryktips. ”12 rätt på tipset var drömmen”.. Det var Ture Lundqvist, Gustav Swärd och far som hade var sin tredjedel. En fjärde kamrat lämnade bolaget till just den här helgen då gubbarna prickade in ”Tolvan”. I en tid då det var knapert och att föräldrarna var i färd med att bygga eget hem var det välkomna slantar. Juat nu skall jag inte gå ed på hur mycket pengar det rörde sig om. Jag har ibland i min barnsliga fantasi trott att far fick 12000 kronor, men det är nog mera troligt att man delade på beloppet och att fars del blev 3000 kronor. Med lite perspektiv på vinsten kan jag berätta att mina föräldrar byggde eget hem med tomt betald och allt färdigt för 27.000. Nåväl, 3000 kronor var ett rejält tillskott och far överraskade med att köpa en fabriksny ljusblå Monark herrcykel. Det hindrade inte en lycklig, snart åttaåring, att använda nyheten genom att stå under ramen och cykla på det viset. Ny cykel är stor lycka om man är dryga sju och fram tills dess cyklat på en liten cykel med massiva däck utan fotbroms och frihjul. Ärvd efter en kusin Laila Severin! Den gick att använda men det var en stor revolution i mitt cykelliv när Monarken(Kungen) kom. Jag kan berätta att en cykeltur till Simrishamn t o r på grusväg med den lille var ingen sinekur!

  I sammanhanget kan jag berätta att i november 1946 föddes och döptes min lillasyster, Kristin. förutom glädjen över en syster fick jag vid hennes barndop äta Kokt höns med ris och currysås! Det har ett outplånliga intyck i mitt kommande matliv. Jag vill påstå att jag äter någon curryrätt så gott som en gång i veckan!

  Ps Monarken hängde med ända in på 80-talet.


  Här kommer Carina Brormans svar på frågorna jag ställt.

  februari 15th, 2010

  1. Vilken är din tidigare erfarenhet av styrelsearbete på högre nivå?

  Min första erfarenhet av styrelsearbete var under min tid som vVD på Malmö Musikteater (idag Malmö Opera) i början av 1990-talet. Då satt jag som adjungerad och föredragande i styrelsen för teatern. Under ett av de åren var Bengt Madsen vår ordförande. Han var den förste ordföranden som inte hade en politisk bakgrund utan kom in med sin erfarenhet från närings- och föreningslivet. Bengt lyckades utveckla mycket inom teatern på bara ett år, trots att han inte hade någon tidigare erfarenhet av kultur.

  Därefter har jag suttit i många olika styrelser. Under tiden på SVT var uppdragen främst ideella, då arbetet på SVT inte tillät att jag hade engagemang inom kommersiella verksamheter. Exempel är ordf. i Teatern.nu (Ronny Danielssons teaterprojekt i Malmö under fem år) och ordf i Alumniföreningen vid Ekonomihögskolan på Lunds Universitet, ledamot i SNS Malmö/Lund (Styrelseförbundet Näringsliv och Samhälle), ledamot i Malmö Börssällskap.

  Sedan två år är jag ledamot i Kungl Dramatiska Teatern i Stockholm och i Edita Plc, Helsingfors (Nordens största producent av kommunikationstjänster).

  Inom E.ON är jag ledamot i flera av våra bolags styrelser, E.ON Försäljning, E.ON Kundsupport, E.ON Jobbcenter och suppleant i SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB)

  2. Utifrån vad du idag känner till om MFF, vad kan du tillföra när det gäller kompetens?

  Min erfarenhet av ledarskap inom idébaserad verksamhet som kultur och media ser jag som en tillgång. Jag började som Marknads- och informationschef på teatern men efter några år var jag vVD. Min karriär ändrades helt när jag kom till teatern. Jag blev helt fascinerad av ledarskap i en så kreativ miljö med så många olika yrkeskategorier. Under de åren lärde jag mig vad som krävs för att den konstnärliga verksamheten ska vara framgångsrik. Att skapa de ekonomiska och resursmässiga förutsättningarna för att de kreativa ledarna ska kunna skapa och leverera de bästa föreställningarna. Att se till att rätt kompetens finns på alla områden, inom hela organisationen. Då får den konstnärliga ensemblen bästa möjlighet att ge allt till sin publik.

  Under åren som chef på SVT fördjupade jag kunskap och erfarenhet av att leda kreativa organisationer i stor förändring. Jag fick vara med om den digitala revolutionen  inom media. Plötsligt ändrades alla förutsättningar för hur vi konsumerar media. I hela värdekedjan från produktion, distribution och till hur beteendet förändrades hos tittarna. På kort tid tog tittarna kontrollen över vad, när och hur vi ser på tv. En mycket nyttig lärdom om att man alltid måste vara nära sina tittare, kunder eller publik.

  Med mitt uppdrag på E.ON som ansvarig för kommunikation och varumärket är jag tillbaka i näringslivet men fortfarande inom en bransch som är central inom samhällsutvecklingen. E.ON är ett mycket stort internationellt företag  med en stark förankring nationellt och och lokalt inom de kommuner vi är verksamma. Tillgång till energi är något som är självklart i vår del av världen. En mycket viktig del i vårt arbete med att stärka varumärket är att visa vårt ansvar och engagemang i samhället. CR och sponsring är en väldigt central del i det arbetet. Family Football är E.ONs internationella sponsringsplattform och vi satsar mycket på att utveckla nya idéer kring fotbollen för hela familjens upplevelse och engagemang.

  3. Inom vilket vilka kompetensområden känner du att du har störst möjlighet att påverka och få inflytande i MFF?

  Mina erfarenheter av att leda och utveckla starka organisationer som är personberoende, kunskapen kring samarbete med omvärlden, kommunikation och varumärkesbyggande är områden som jag tror kan vara till stor nytta för MFF och styrelsens arbete.

  Som ledamot i en styrelse har du ett stort personligt ansvar och det är din skyldighet att se till att ha tillräckligt stor kunskap om alla de frågor som läggs fram till styrelsen.

  4. Hur mycket tid räknar du med att ungefär lägga ned varje månad på sitt styrelsearbete i MFF?

  Jag räknar med att det är 8-10 styrelsemöten per år. Utöver det kommer det att krävas ett personligt engagemang för att lära känna verksamhet och organisation. Och självklart kommer jag helhjärtat följa laget under spelsäsongerna.

  5. Vilka nätverk har du idag utifrån andra positioner inom näringslivet och hur kan MFF dra nytta av detta?

  Malmö och Skåne har varit min bas under min yrkeskarriär och här har jag nätverk inom politik, näringsliv, akademi, kultur, media och samhället i stort. Som alltid måste man ha goda kontakter i huvudstaden och Stockholm har varit min andra stad under många år och där jag har motsvarande nätverk. Mitt ansvarsområde på E.ON innefattar Norden, vilket har gett mig nya möjligheter att bygga vidare på tidigare och nya kontakter i främst Danmark och Finland.

  MFF har genom åren varit mycket framgångsrika med att utveckla samarbeten med omvärlden. Genom Nätverket har MFF varit föregångare med att skapa kontakter med näringslivet. En av styrelsens uppgifter är att se till att dessa goda kontakter med olika delar av samhället bibehålls och utvecklas vidare. Mina olika nätverk både lokalt och nationellt kan bidra till att stärka dessa relationer.

  6. Hur ställer du dig till bolagisering av fotbollsdelen inom MFF? Om positiv kommer du att acceptera ett bud på klubben från en exempelvis rysk oligark om klubben sitter i trängt ekonomiskt läge? Mycket hypotetisk men ändå.

  Frågan kring bolagisering känns för stor och komplex för att kunna ge ett snabbt och kort svar. Om en situation uppstår där frågan kring bolagisering aktualiseras krävs mycket analys och utredning för att kunna avgöra om det är ett alternativ i förhållande till andra möjligheter.

  Är verksamheten sund och har en god ekonomi föreställer jag mig att denna fråga är hypotetisk. Det viktigaste är att MFF har rätt förutsättningar för att vara en framgångsrik klubb.

  7. Vilka ser du idag som de tre viktigaste framtidsfrågorna för MFF?

  • Uppfylla målet att bli Nordens bästa fotbollslag

  De sportsliga framgångarna måste komma tillbaka på allvar.

  • Säkra och stärka den långsiktiga ekonomin

  Med Swedbank Dtadion har MFF fått nya ansvarsområden kring fastighetsfrågor, uthyrning av lokaler, Akademin och att stadion är en levande mötesplats även utanför matcherna. Det ställer krav på ekonomin och att den delen av verksamheten bidrar till ekonomin för A-laget och ungdomsverksamheten.

  • Säkra och stärka relationen till omvärlden.

  Bygga vidare på Nätverket och se till att utveckla de relationsskapande mötena i samband med matcher men också kring Swedbank Stadion som helhet.

  Vara en tydlig förebild för unga människor i Malmö med öppenhet och tolerans.

  8. Nämn som du ser det tre starka inslag inom MFF som gör dig optimistisk inför framtiden?

  • Ny professionell organisation/struktur med VD och tydliga uppdrag för chefer/ansvariga för A-laget, Ungdomsatsningen och Utveckling.
  • Möjligheterna med Swedbank Stadion
  • Det starka engagemanget runt MFF, från supportrar och omvärlden

  9. Vad tror du att en styrelse, likt MFF:s, främsta uppgift de kommande 10-åren är, givet den organisation vi nu har?

  Styrelsens viktigaste uppgift är att tillsätta VD och ledning för organisationen och att ge honom de bästa förutsättningarna och stöd för att klara de mål som satts upp. I MFFs fall finns VD på plats och en ny ledningsorganisation har tagit fram vilket är bra start.

  9. Nämn som du ser det tre brister inom MFF som gör dig bekymmersam inför framtiden?

  • Att de sportsliga framgångarna har uteblivit under allt för lång tid.
  • Att alla investeringar som är gjorda i och runt klubben ska ge positivt utfall. Med ansvaret för Swedbank Arenan krävs en stark organisation och kan sköta alla delar framggångsrikt så att inte fokus flyttas från A-laget och målet att bli Nordens främsta fotbollslag.
  • I ett långsiktigt framtidsperspektiv har jag svårt att se att MFF kan vara en framgångsrik klubb utan ha ett damlag eller tjejer i sin ungdomsverksamhet.

  10. Varför vill du sitta i MFF:s styrelse?

  Jag har sedan början på 1990-talet varit engagerad i Malmös utveckling inom en rad områden. Att få möjligheten att engagera mig i MFF, hjärtat i Malmö, känns ytterst privilegierat och utmanande. Med mina erfarenheter från andra områden jag kan tillföra MFF och verksamheten nya tankar och idéer.

  Edit. Jag har korrigerat namnfel/Sven


  Svar på mina frågor från Björn Bergman

  februari 15th, 2010

  Björn är nominerad till en styrelsepost i MFF och jag har sänt några frågor. Här kommer hans svar.

  Hej Sven

  Här kommer mina korta svar på dina frågor.

  1. Vilken är din tidigare erfarenhet av styrelsearbete på högre nivå?

  Jag har varit VD i flera olika bolag och har då fått en viss insikt i styrelsens roll ur det omvända perspektivet! Vidare har jag haft ett antal styrelseuppdrag genom åren i både privata och kommunala bolag. Just nu är jag engagerad i Malmö Incubators styrelse (www.minc.se) samt Stadsmissionen Skåne (www.stadsmissionen.nu)

  2. Utifrån vad du idag känner till om MFF, vad kan du tillföra när det gäller kompetens?

  Det är min förhoppning att mina erfarenheter inom besöksnäringen, kommunal förvaltning, fastighetsbranschen och detaljhandeln kan vara ett stöd för MFF:s VD och organisation. Verksamheten idag är komplex och omfattar så mycket mer än sporten. När det gäller min nuvarande tjänst som Vice VD för Sydsvenska Dagbladets AB så har jag ingen påverkan på det redaktionella innehållet. Tidningen kommer att fortsätta följa och granska allt i föreningen precis som tidigare, eftersom MFF intresserar så stor del av läsarna.

  3. Inom vilket vilka kompetensområden känner du att du har störst möjlighet att påverka och få inflytande i MFF?

  Se svar ovan

  4. Hur mycket tid räknar du med att ungefär lägga ned varje månad på ditt styrelsearbete i MFF?

  Det är naturligtvis svårt att svara på, men jag är beredd att ta på mig uppdrag inom föreningen och då lägga ner den tid som krävs för att fullfölja det åtagandet. Jag tror det är viktigt att rekrytera en strategisk och inte en operativ styrelse.

  5. Vilket nätverk har du idag utifrån andra positioner inom näringslivet och hur kan MFF dra nytta av detta?

  Jag har varit verksam i Malmös näringsliv under en del år och också varit engagerad i att skapa nätverk för det lokala näringslivet. Nätverkande är viktigt, det är i mötet med människor som nya idéer och affärer skapas. MFF:s Nätverket är ett fundament för den fortsatta verksamheten och det är viktigt att skapa förutsättningar för vidareutveckling av det!

  6. Hur ställer du dig till bolagisering av fotbollsdelen inom MFF? Om positiv kommer du att acceptera ett bud på klubben från en exempelvis rysk oligark om klubben sitter i trängt ekonomiskt läge? Mycket hypotetisk men ändå.

  Det var ingen enkel fråga att besvara. Det finns många olika aspekter på det. Om en förening ska fatta ett så långtgående beslut måste det naturligtvis vara väl förankrat hos medlemmarna.

  7. Vilka ser du idag som de tre viktigaste framtidsfrågorna för MFF?

  Sportsliga framgångar för A-laget, förvaltningen av de ekonomiska investeringar som klubben gjort i Stadion och i laget, samt fortsatta satsningar på ungdomssidan!

  8. Nämn som du ser det tre starka inslag inom MFF som gör dig optimistisk inför framtiden?

  MFF har en bred förankring i Malmö och i näringslivet! Genom större investeringar de senaste åren har man skapat goda förutsättningar att utveckla verksamheten! Malmös befolkning växer och därmed ökar både underlaget för publik och spelarmaterial. MFF:s betydelse som en enande kraft ökar också när staden och befolkningen växer.

  9.Vad tror du att en styrelse, likt MFF:s, främsta uppgift de kommande 10-åren är, givet den organisation vi nu har?

  Se framtidsfrågorna ovan.

  10. Nämn som du ser det tre brister inom MFF som gör dig bekymmersam inför framtiden?

  Det finns brister, men också en medvetenhet om att arbeta med svagheterna. MFF har kommit långt i att bygga en professionell organisation, en ekonomisk grund och goda förutsättningar för publiken. Nu måste föreningen utnyttja dessa fördelar och arbeta gemensamt för att skapa framgång både sportsligt och affärsmässigt.

  11. Varför vill du sitta i MFF:s styrelse?

  Jag har ställt mig till klubbens förfogande och utgår från att det är klubben som ska vilja ha mig, inte tvärtom!

  Bästa hälsningar

  Björn

  —————————————-

  Björn Bergman

  Vice VD | SDS-koncernen


  Omröstningen avslutad

  februari 15th, 2010

  Vilket blir MFF:s mittbackspar i premiärmatchen

  • Daniel A – J Sudic (38%, 67 Votes)
  • Sudic – Halsti (30%, 53 Votes)
  • Daniel A – Halsti (28%, 49 Votes)
  • Annat (4%, 6 Votes)

  Hör följer Per Eliassons svar på mina frågor

  februari 14th, 2010

  Hej Sven,

  Tack för Ditt mail, har som jag sa varit på resande fot och är precis hemkommen, här kommer dock några snabba kommentarer och lite korta fakta om mig, jag har försökt att svara på Dina frågor i någorlunda ordning.

  Eftersom jag har suttit i styrelsen som suppleant sedan 2006 så finns det en kortare presentation av mig på MFFs hemsida, med bland annat en del fotbollsminnen.

  Jag är 46 år, gift med Pia och vi har tre flickor. Jessica, Josefine och Julia. Bor i Bjärred och är från början en smålänning som följt MFF sedan fotbollsintresset vaknade vi 10 års åldern.

  Arbetade inom Sydkraftkoncernen i över 20 år i olika befattningar som bland annat VD i olika bolag och som styrelseordförande och styrelseledamot i många bolag. Sedan 2004 är jag VD och koncernchef för Skånska Energi som idag är en Sveriges sista privatägda energikoncerner.

  I min styrelseroll inom Malmö FF så jag idag ordförande i Svensk Elitfotbolls valberedning och sitter också med i Svenska Fotbollsförbundets valberedning.

  Jag är också i styrelserollen ledamot i Svensk Elitfotbolls Elitevengemangsgrupp som bland annat ansvarar för arrangemang och bestämmelser runt samtliga Allsvenska matcher och SuperEttan matcher.

  När det gäller Din fråga om bolagisering så är den tyvärr svår att svara på kortfattat. Detta på grund av att den är enormt komplex, inte minst för att ett antal skattedomar försvårar ideell verksamhet, men här är en kort bakgrund och min syn på frågan.

  Man måste nog dela upp bolagiseringsfrågan i två delar, för det första är det viktiga att det är medlemmarna som alltid äger vår förening till 100 %, det måste vara en grundbult i våra stadgar. Det är den enklast frågan att svara på.

  Den andra delen är att vi som ideell förening inte kan bortse från de ekonomiska konsekvenserna från en bolagisering av delar av verksamhet. Detta som ett resultat av en dom från något år sedan, där det slogs fast att alla ideella föreningar måste betala både moms och skatt på tv intäkter. Om MFF skulle få in 10 miljoner på ett år i tv-intäkter skulle det innebära att vi som ideell förening skulle få betala 4,6 miljoner av den summan till staten, eftersom vi nu också ska betala vinstskatt. Om vi blir ett bolag får vi dra av momsen (25 procent av intäkterna). Här är det självklart och viktigt att vi inom svensk Fotboll och Malmö FF utreder konsekvenser av olika alternativ, och detta arbete pågår idag (inom ramen för ett uppdrag från RF). Grundbulten är dock att det är vi medlemmar som alltid äger vår förening. Min bild är idag att det kommer att bli någon form av ”standardlösning” inom de flesta allsvenska föreningar och Superettanklubbar som tar hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna men också att vi har en lösning där våra föreningar kvarstår som medlemsägda!

  När det gäller våra viktigaste utmaningar de närmaste åren så är det enligt min uppfattning följande:

  – Att vi kan uppnå var målsättningar på det sportsliga planet, d v s att vi kan nå sportsliga framgångar både nationellt och i Europa. Här är våra målsättningar tydliga för 2010, vi ska ut i Europa, och vi kan och vill vinna Allsvenskan. För nästkommande år ska vi vinna titlar varje år, och detta gäller även vårt U-lag, våra Juniorer och våra pojklag! Det mycket viktigt att vi fortsätter att utveckla den fantastiska ungdomsverksamhet och Fotbollsakademi som vi har, för att kunna få fram nya talanger som kan bära den ljusblå tröjan. Det är därför viktigt att vi har och utvecklar den röda tråden som idag finns från elitverksamhet ner till våra pojklag och inte minst att våra värderingar genomsyrar hela organisationen och klubben.

  – Att vi vårdar och utvecklar vår ekonomiska ställning, med de utmaningar som vi har inom detta området med Swedbank Stadion som plattform. Vi har ett stort kapital i stadion att förvalta och utveckla. Vi ser också framför oss stora förändringar gällande affärsupplägg mot samarbetspartner inom sponsring. Ett ställningstagande i bolagiseringsfrågan kommer också att få stor inverkan i framtiden.

  – Att vi fortsätter utvecklingen av vår organisation så att vi kan framstå som den professionella klubb som MFF är.

  Det är också viktigt att Malmö FF fortsätter sitt arbete med olika samhällsprojekt, likt Star for Life och olika integrationsprojekt lokalt i Malmö som vi gör idag.

  När det gäller mitt arbete och bidrag i styrelsen så hoppas jag att jag fortsatt i styrelsen kan bidra med en del av mina kunskaper inom fotboll, erfarenheter från näringslivet och erfarenheter från ledarskap. Men också utifrån min styrelseroll i Malmö FF och dess uppdrag fortsatt verka inom svensk Elitfotboll så att vi kan skapa trygga arrangemang med hög stämning, och i dess förlängning utveckla svensk fotboll som också är till gagn för Malmö FF.

  Tre starka inslag i MFF som kommer att innebära att vi går en ljusblå framtid är följande:

  Vår ungdomsverksamhet, vår stabila ekonomi med stadion som en plattform samt våra supportrar.

  Per Eliasson