• Hem
 • RSS
 •  

  Obalans.

  För ett par dagar sedan inträffade en tragisk olycka i Malmö i området vid Triangeln. Ett par personer blev påkörda av en bilförare som körde påverkad av någon substans och dessutom jagad av polis. Hur allt hände har jag svårt att bedöma eftersom jag är hänvisad till pressens rapportering vilken i mina ögon spretar.

  Det som är anmärkningsvärt är att allt fokuserar på polisens hantering av den uppkomna situationen. Offer och förövare har hamnat i bakgrunden. Den ”misstänkte” förövaren har en kriminell bakgrund och hans handlande späder på den misstänksamhet mot hur samhället behandlar och agerar gentemot de subkulturer som finns i Malmö. Det gynnar politiska och andra rörelser som utmålar Malmö som ”Sveriges Chicago” och förordar mer poliser och lag och ordning.

  För egen del har jag lätt att se de avsevärda problem som Malmö har att brottas med, men jag har ingen direkt förslag till lösning.

  Om nu den misstänkte dessutom tillhör någon invandrargrupp ter sig situationen ännu besvärligare. Det öppnar i så fall för ytterligare polarisering i staden och tillståndet blir än besvärligare att hantera.

  11 svar till “Obalans.”

  1. krlkm skriver:

   Hur mycket kan man skriva om hur klandervärd brottslingen är? Det är inte så mycket mer att säga om det än det som redan skrivits.

   När det sedan visar sig att polisens version av händelseförloppet inte stämmer överens med andra vittnens version, och polisen inte ska fullfölja biljakter om de inte måste, för att undvika att oskyldiga kommer till skada, så är det väl självklart att man granskar polisens agerande?

   Vad gäller offret så säger pressetiken att man inte ska exploatera dem utan tillåtelse, så i det här fallet har väl de anhöriga inte velat medverka.

  2. svenliljegrensr skriver:

   Jo, man kan vrida och vända på det. Jag efterlyser att man som i England avslöjar brottslingen med namn och foto, i de fall de är uppenbart vem förövaren är. Allt annat är hyckleri.

  3. krlkm skriver:

   Jag vet inte hur man ser på det i det här fallet. Man kan vilja undvika att ge honom publicitet, som man inte så gärna ger till vissa kriminella.

   Är man nyfiken så går det kanske att hitta på Flashback.

  4. svenliljegrensr skriver:

   Flashback?

  5. Martin skriver:

   Vad skulle syftet med att publicera namn och bild vara? Förövrigt styrs de engelska tabloiderna av kriminella personer som av allt att döma kommer att malas ned av rättvisans hjul. Bra så. Högerspöket Murdoch har gjort sitt får man hoppas.

   Det som hänt är fruktansvärt, men det går inte att spola tillbaka tiden hur mycket man än vill. Självklart har ynglingen varit fruktansvärt omdömeslös. Samtidigt känns det som att polisen hanterat situationen på ett farligt sätt. Att sätta igång en biljakt mitt i rusningstrafiken för ett visat finger är ju inte klokt. Det blir ju inte bättre av att man hittar på en egen version av vad som hänt. Det känns helt enkelt inte tryggt. Polisen får, enligt min mening, aldrig äventyra allmänhetens säkerhet.

  6. Daniel (från köttaffären för länge sedan) skriver:

   Som jag ser det var polisens enda fel i sammanhanget att man inte sköt verkanseld mot föraren. Föraren försökte köra ihjäl minst en polis och flera människor. I linje med att jag är för dödsstraff anser jag att man då förverkat sina rättigheter.

   Jag trodde att det var den allmänna uppfattningen men så kanske inte är fallet?

  7. svenliljegrensr skriver:

   Verkanseld är sista utvägen ur en ohanterlig situation.
   Jag utmanar lite.
   I den bästa av världar händer inte det som hände.
   Jag har gått från en i huvudsak tolerant inställning till en ganska oförsonlig.
   Unga män som försöker köra ihjäl poliser eller andra medborgare förtjänar ingen respekt eller medlidande!
   Möjligen är jag påverkad av allmäntillståndet i samhället i Malmö. Är det så konstigt?
   Jag har gått från att vara en i huvudsak tolerant person till att ha svårigheter att fördra att små grupper av ligister äventyrar säkerheten för enskilda medborgare!
   Slå mig gärna i skallen men så känns det just nu!

  8. Martin skriver:

   Sven, självklart måste vi komma tillrätta med kriminaliteten i stan, som verkar ha fått gro under lång tid utan att våra myndigheter ingripit. Men det måste väl ändå finnas säkrare sätt att göra detta på än på det sätt som skedde nyligen? Kunde man inte bara antecknat registreringsnumret på bilen och tagit den senare under säkra former?

   Dessutom är det allvarligt att polisen inte berättar vad som hänt. Enligt vittnen så var upprinnelsen till händelsen en helt annan än den som uppgetts. Dessutom skedde det på en annan plats. Ett vittne hade aldrig någonsin sett någon köra så fort i Malmö. Det var dessutom fyra polisbilar som jagade så att det skrek i däcken. Mitt i stan. Mitt i rusningstrafiken. Bland cyklister, fotgängare, barnvagnar och bilister på väg hem efter en lång arbetsdag. För mig är det obegripligt. Och det har inget med något överseende med kriminalitet att göra. Det handlar om omdöme och om allmänhetens säkerhet.

  9. krlkm skriver:

   Sven,
   Med risk för att du kommer rösta på SD i nästa val: https://www.flashback.org/t1892811

  10. sb skriver:

   Att börja hänga ut med namn och bild tror jag är ett dåligt vägval. Måhända förtjänar en och annan att exponeras, men var drar man gränsen för vem som ska hängas ut? Och när vi väl börjat hänga ut så riskerar den gränsen att flyttas – vilket för med sig att man går mot allt tidigare namnpublicering (och bild), vilket i sin tur leder till ökad risk att oskyldiga exponeras.

   Oskyldig till motsatsen bevisats är en rätt bra riktlinje syns det mig

  11. svenliljegrensr skriver:

   Uppenbart skyldiga har jag inga problem med att de presenteras med namn och foto.Exempel. Breivik.

  Kommentera