• Hem
 • RSS
 •  

  Dagligen funderar jag i politiska banor. Just nu är det mest vad gäller bostadspolitiken. Det är inte partipolitiskt att vi, våra barn och barnbarn skall ha tillgång till en hygglig bostad till ett vettigt pris. Jag minns hur bra det var med miljonprogrammet. de flesta fick tillgång till en bra, välutrustad och modern bostad. Om jag begränsar mig till Malmö som jag känner till bäst, så har hela bostadsprogrammet, förfelats. Vinsterna i MKB har inte använts på det sätt som det borde. Vinsterna har, som nu sker i skola vård och omsorg, flyttats till annat än det underhåll och den nybyggnad som behövts. Det är en rejäl skandal och ett missbruk av allmänna medel. Det krävs att den regering, riks och kommunalt, som får makten rättar till detta missförhållande. Det måste bli en förändring av bostadspolitiken. Jag är och förblir socialdemokrat, men om inte det kommer en förändring till stånd på detta område så blir jag bedrövad. Arbete och bostad! Om vi inte blir tillgodosedda på dessa områden så går det åt helsicke.

  14 svar till “”

  1. Pontus skriver:

   Hej Sven
   Jag hörde din partiordförande i ekots lördagsintervju häromdagen.
   Det verkar som du kan vara lugn. Löfven slog fast att det enda som krävs för att få EUs lägsta arbetslöshet till 2020 är satsning på utbildning, jobbgaranti samt höjd skatt för alla som tjänar över 60´i månaden samt förstås fokus, alla ministrar i en framtida Löfvensk regering ska kunna svara på frågan ”vad har du gjort för att minska arbetslösheten idag”.

   Således är lösningen för de som inte orkade gå ut skolan med godkända betyg att gå i skolan. För de som inte har ett jobb, att jobba. För alla som önskar att arbeta heltid men som idag bara kan få deltidsjobb, lagstadga om rätt till 100%.

   Allt som krävs är en fokuserad regering. Någon som köper det?

  2. svenliljegrensr skriver:

   Jag skall lyssna på den. Jag missade den.
   Just nu är det bostadspolitiken som jag är mest förbannad på. Till det vill jag ha sagt att den har inte skötts i Malmö som är s+v+mp styrd..
   Jag har skrivit till en politiker jag känner och fick ett svar.

   Hej Sven, visst minns jag dig! Vi har i vårt budgetförslag kreditgarantier för upprustning av miljonprogramsområdena, upp till ett belopp till 20 mdr. Så visst har vi sett problemen.

   För egen del får man vara av vilken partifärg man vill så länge man verkligen anstränger sig för att lösa problemet på ett fungerande sätt. Låna billigt nu och investera för framtiden. Gäller även infrastrukturen. Lex Gripenstedt.

  3. Pontus skriver:

   Om man tittar sig omkring i Malmö så ser man att det byggs som tusan överallt. Har ju varit en skamlig outnyttjad resurs i många år med all mark som stått tom med gamla uttjänta fabriker på.
   Så bostäder byggs.

  4. svenliljegrensr skriver:

   Det är hyresrätter eller möljigen andra upplåtelseformer som vi inte ser nu som skall till.
   Bostadrätter som de bostadssökande inte har råd med hjälper inte så många,

   Jag bejakar en förändring av byggnormerna. Bygg mer för fler och rusta upp de bostäder som har gruvligt eftersatt underhåll. Sätt till statliga pengar. Ett ökat byggande borde också ge fler arbetstillfällen.

   Sen bygg järnvägar i snabb takt. Det ökar välståndet.

  5. Pontus skriver:

   Problemet med din lösning är att det sällan är en bra investering att bygga för de som inte har råd att betala.
   Men man kan också tänka sig att de som har råd med nybyggda bostadsrätter/radhus/hus i en del fall lämnar sin hyresrätt för någon annan att flytta in i, vilket skapar en del dynamik.

   En del hyresrätter har jag sett i västra hamnen, om de passar allas plånböcker ska jag låta vara osagt.

  6. svenliljegrensr skriver:

   Mitt förslag innebär att man kan bygga billigare genom att förändra normerna bl a vad gäller utrustning och yta.
   Men vi står på var sin sida i den här frågan. Jag förstår vad du menar och hur du tänker. Som regeringen och vi ser problem vad gäller tillgången på bostäder.

   Erkänner villigt att det togs inga rejäla tag från tidigare regeringar heller, så var det sagt.

   Jag ger f-n i vem som löser problemet bara det händer något.

  7. krlkm skriver:

   Dagens regering skiter i vilket. Så länge de besuttna har det bra så är regeringen nöjd. Därför är det enda de gjort i bostadspolitiken att öka möjligheten för de rika att tjäna pengar på lägenheter. Den enda chansen att något positivt ska hända är att S kommer till regeringsmakten, men det är tveksamt att de ska våga göra någon skillnad. Fegare samling än de styrande i S får man leta efter.

   Mycket vilar dock på kommunpolitikerna och där kan man inte vara annat än negativ till hur arkitekt Reepalu konsekvent misslyckats med att få till ett byggande som gett fler bostäder och minskat segregationen.

   Jag tror vi ligger närmre en fascistisk katastrof i Europa än lite vettig politik för folkets bästa.

  8. svenliljegrensr skriver:

   krlkm/
   Lika aningslöst som i slutet på 20 och början på 30-talet.
   I nån mening har jag svårt att se hur det skulle kunna utveckla sig dithän.

   Sen tycker jag att är raljant i överkant när det gäller Ilmar. Han har varit ansvarig en lång tid och har en del att svara för.men hela samhället har gått åt fel håll sedan slutet av sjuttiotalet och början av åttio.
   Inte ens Ilmar hade kunnat hejda den utvecklingen när solidariteten och empatin sattes på undantag.

  9. krlkm skriver:

   Självklart ska man inte lägga för stor skuld på kommunpolitikerna heller, men jag tycker det är märkligt att inte ens en arkitekt som Reepalu tycks se hur stor del byggandet har i olika samhällsfrågor. Eller så har han det, men valde att bygga segregerande för att locka de egoistiska och osolidariska till Malmö.

  10. svenliljegrensr skriver:

   Det har priorterats fel.

   Jag anser att MKB levererat vinster till kommunen och inte använt dem på sina fastigheter.
   Vad gäller Ilmar och hans yrke så har hans idéer om en förändring av Malmö påverkats av hans utbildning.

  11. Pontus skriver:

   krlkm
   ”Dagens regering skiter i vilket. Så länge de besuttna har det bra så är regeringen nöjd. Därför är det enda de gjort i bostadspolitiken att öka möjligheten för de rika att tjäna pengar på lägenheter. Den enda chansen att något positivt ska hända är att S kommer till regeringsmakten…”

   Och vad upplever du som den grundläggande skillnaden mellan S och M så som de nu presenterar sina alternativ?

  12. svenliljegrensr skriver:

   Efter att ha studerat M och S och deras budgetar så skiljer det i runda slängar 5 % i programmet. Alltså vore det fullt möjligt att dessa kunde bilda regering. Detta skulle liva upp det partipolitiska systemet så till den milda grad att jag kanske kan få gehör för min idé om en ny regeringsform.

   Kortfattat.
   1. Allmänna val som nu
   2. Resultatet i valet bestämmer hur många ledamöter i en regeringskommission varje parti skall få baserat på resultatet i valet. Under fyra blir inte representerat.
   3. Kommissionen anställer en regering som övervakas av RK.
   4. Riksdagen med 149 ledamöter drar upp hur politiken skall föras.

   Det är ett pragmatiskt sätt att förhålla sig till politik. fDagens tram med blockpolitik är färsigt. Schluss aus!

   Definera problem, studera dessa och lös dem i samförstånd.
   Under kriget satt en samlingsregering. Idag har vi många problem som kan definieras som potentiella katastrofer. Nu försöker olika partier ta politiska poänger men billiga utspel. Låt oss gå vidare med en fungerande demokrati och inte vara låsta i ett system som med små förändringar fungerat i över 150 år!

   Så var det klart.

  13. Pontus skriver:

   Sven

   Du är något på spåren. Ett stort bekymmer upplever jag vara att man i svensk politik försöker maximera obetydliga skillnader mellan olika block av just politiska skäl.
   S och M har all anledning att betona skillnader eftersom ett närmande de båda emellan skulle öppna för nya politiska alternativ vilket skulle medföra att många nuvarande riksdagsledamöter med största säkerhet skulle bli av med sina platser i parlamentet. Det vill ju naturligtvis ingen.
   Nuvarande läge gagnar både maximerat partistöd och stora partiadministrationer för de båda giganterna.
   Det gör att varje förändring som riskerar inskränka dessa bådas makt kommer att motarbetas.

  14. svenliljegrensr skriver:

   Jag diskuterade detta en sen kväll med dekanus på Juridicum i Lund. 1980 var det. Han höll med mig men trodde inte det var möjligt. Någon gång måste styrelseskicket moderniseras. Politiker ägnar alldeles för mycket tid åt att diskutera ”påvens skägg”.
   Det pågar som du Pontus och krlkm som måste söka förändringar.

  Kommentera