• Hem
 • RSS
 •  

  Sverige, ett land i kris?

  januari 8th, 2015

  Efter att ha följt valrörelsen, sett resultatet av valet och den förvirring och den brist på en tydlig linje blir jag bekymrad.

  Sverige beskrivs ofta som ett land i kris. Listan kan göras lång vad gäller krisområden.
  Skolan visar sämre resultat än på länge.
  Försvaret är snart inte värt namnet.
  Vård av gamla och sjuka fallerar på många håll.
  Sjukvården har orättvisor och andra misshälligheter att dras med.
  Infrastrukturen har stora problem både vad gäller vägbyggen och järnvägens underhåll och utbyggnad.
  Omhändertagandet av utomeuropeiska invandrare och flyktingar har länge varit föremål för debatt. Stormiga sådana.
  Bostadspolitiken är i det närmaste en katastrof för de som efterfrågar normala bostäder.

  Polisen är ett ytterligare område som får kraftig kritik på många håll av olika skä

  Detta är områden som ständigt betecknas som krisområden i press och i andra media.

  Under tiden käbblar partiledare och andra partiföreträdare på det som ibland når upp till sandlådenivå.

  I kris går man samman och löser problemen. Tar hjälp av de olika experter som finns på samtliga områden.

  Regeringen borde avgå och och talmannen be lämplig person bilda en samlingsregering.

   


  Terror.

  januari 8th, 2015

  Senaste händelsen i Paris är en genuint  avskyvärd handling som skickar rädsla runt jorden. Även jag känner rädsla för vad som kan komma att hända i världen. På så sätt har terrorn lyckats, den har fått en gammal man i Malmö att känna rädsla, inte för egen del, men för den europeiska gemenskap vi lever i, för vilka konsekvenser det kan få för min familj, barn och barnbarn.
  Det var terrorn som vapen mot den enskilde som är illa nog, men än värre är angreppet på samhällets viktiga strukturer. De grundläggande demokratiska värderingar som vårt land delar med de flesta länder i vår omgivning har fått en bredsida avlossad mot sig.

  Våld föder våld.